Loading...
Aktivity 2020-10-01T12:56:29+00:00

Naše ďalšie aktivity

Okrem aktívnej turistiky s malými skupinami záujemcov o divokú prírodu, spojenej s pozorovanim zvierat a vtákov sa venujeme ďalším aktivitám. Podieľame sa na tvorbe dokumentárnych filmov z divočiny. Robíme prednášky a workshopy pre menšie skupiny s ktorými sa delíme o zážitky s ochranou divých zvierat. Staráme sa o stromy v ťažko dostupnom teréne. Pozrite si viac o našich aktivitách.

Oddychová turistika so sprievodcom

Máme viac ako 25 ročné skúsenosti so sprevádzaním malých skupín v divokej prírode. V súčasnosti sa venujeme ako jednodňovej turistike tak aj týždenným zájazdom od februára do októbra.

WORKSHOPY

V rámci našich volnočasových aktivít prednášame malým skupinám záujemcov i na školách. Počas workshopov je možné zhliadnuť unikátne fotografie a videá z prírody. Čerpáme hlavne zo svojich bohatých praktických skúseností. V priateľskom prostredí sa ľudia dozvedia o dôležitosti ochrany životného prostredia, ako môže každý sám prispieť vo svojom okolí. Stav nášho okolia je zrkadlom bytostí , ktoré v ňom žijú. Praktickou a veľmi obľúbenou témou je rozlišovanie pobytových znakov vybraných druhov zvierat v teréne…

Ošetrovanie stromov – Ponuka služieb

Ponúkame služby spojené s ošetrovaním stromov, stabilizácia korún väzbami, asanácia nebezpečných stromov na miestach nedostupných pre techniku. Mnohoročné skúsenosti, poradenská činnosť zdarma po zaslaní fotky. Pri náročnejších projektoch pred zahájením prác vykonáme osobnú návštevu na mieste s dohodnutím detailov podľa predstáv zákazníka v kontexte – vysoká bezpečnosť a čo najnižšie náklady.

O stromy sme sa začali starať v roku 1993. Zameriavali sme sa najmä na ošetrenie stromov, ktoré sú v ťažko dostupnom teréne. Prevencia a odborné ošetrenie stromov je veľmi dôležitá, môže niekoľkonásobne predĺžiť ich vek. Starnutie stromov je ovplyvnené nielen ich vekom. Nechajte si ošetriť vaše stromy a doprajte im potrebný životný priestor.

Územie našej pôsobnosti je hlavne v regiónoch Orava, Liptov, Turiec. Po dohode vám vieme zabezpečiť obhliadku stromov aj v iných častiach Slovenska. Navrhneme vám optimálny, hospodármy spôsob od ošetrenia stromu či v nevyhnutných prípadoch jeho asanáciu.

Najčastejšie práce: nylonové väzby mohutných konárov o hlavný kmeň stromu, väzby hlavných kmeňov stromu, ošetrenie dutín, skrátenie či odstránenie nebezpečných konárov, zníženie výšky stromov, asanácia stromov, odvoz napílenej drevnej hmoty, poradenská činnosť.

Kontakty: +421911246741

Mail: wildlifeexperts.eu@gmail.com

ORLY SKALNÉ SPÄŤ DO ČESKEJ PRÍRODY

Po vyše 100 rokoch sa vďaka projektu, ktorý začal Petr Orel, podarilo vrátiť orla skalného do českej prírody. Petr Orel si prizval na pomoc špecialistu na divokú prírodu Miloša Majdu, ktorý mu navrhol, kde na území ČR a ako je možné orla skalného do prírody implementovať. Celý projekt sa začal v roku 2006. Úspech prišiel až v roku 2013, kedy bolo prvýkrát zdokumentované hniezdenie orla skalného.  Video nájdete na tomto odkaze.

FILMOVÉ PROJEKTY

Podieľali sme sa pri výrobe prírodopisných dokumentov. Prispeli sme vlastnými zábermi a odborným poradenstvom. Mnoho z nich je unikátnych a podarilo sa nám zachytiť jedinečné momenty zo života vzácnych a endemických druhov zvierat. Spolupracovali sme na filmoch – Divoké Slovensko, Orol skalný kráľ hôr, Návrat rysov, Vysoké Tatry – divočina zanrznutá v čase, Dravé vtáky vo vzduchu. Výroba sa uskutočnila v Nemecko Rakúskej koprodukcii.

Na uvedené filmové dokumenty vás vieme nasmerovať.

Relaxačné pobyty v prírode

Pobyty v prírode Oravy či Liptova

Vyberte si jeden deň či viac dní /maxim. 6/ dní stredne náročnej pešej turistiky v čarokrásnej prírode so sprievodcom a jeho špeciálne vyškoleným záchranárskym psom. Expert na divokú prírodu vás zavedie na jedinečné miesta, kde budeme pozorovať zvieratá a určovaťvzácne druhy vtákom vizuálne, alebo podľa ich hlasu v ich prirodzenom prostredí. Tiež budeme určovať druhy zvierat podľa stôp a iných pobytových znakov. Napríklad srsti na značkovacích stromoch. Po ceste skontrolujeme fotopasce na zvieracích chodníkoch, ktoré sú obohatením celkového zážitku. Nemenej cenným je zážitok z prechádzky lesom so záchranárskym psom menom,Bery. Bery je sučka nemeckého ovčiaka, ktorá ako adoptívna matka dokázala vychovávať mladé rysy narodené v ZOO až do ich osamostatnenia sa v prírode. Rozprávanie naším hosťom o takejto jedinečnej metóde záchrany rysov je pre ľudí nevšedným zážitkom. Na túto tému bol spracovaný aj film: Návrat Rysov, ktorý prostredníctvom vyše sedemdesiatich televízí videlo vo svete milióny divákov. Prezrite jednotlivé dni našich programov, ktoré sú relaxom vášej duše a tela v pravom slova zmysle. Deň so sprievodcom v neporušenej prírode bude pre vás jedinečný a nezabudnuteľný.

ZÁJAZDY

ZAUJALI SME VÁS?

Chcete s nami prežiť neopakovateľné dni v divokej prírode? Stačí nám napísať.

KONTAKTUJTE NÁS