Dutinové Hniezdiče

Chránené územia vo svete fungujú bežne na systéme, kedy správa chráneného územia zabezpečuje hospodárenie v lesoch, územnú aj druhovú ochranu. Inak povedané jedna organizácia zabezpečuje ťažbu aj obchod s drevom. Tiež pestovanie lesa a jeho ochranu, výkon poľovníctva so všetkým čo k tomu patrí. No v hlavnom rade ochranu prírody ako celku s monitoringom všetkých druhov živočíchov. Na Slovensku to doteraz fungovalo tak, že správa CHÚ vykonávala druhovú ochranu a organizácie na spravovanie lesov sa starali o les. Zmenu typu biotopov spôsobených ťažbami dreva v treťom a nižšom stupni ochrany ostala mimo dosahu ochrany prírody aj vnárodných parkoch. ŠOP SR, ŠL a neštátni vlastníci lesa spadajú doteraz pod rôzne rezorty /MŽP SR a MP SR/ s často nezosúladenou legislatívou. Uvediem príklad. V zlomených už suchých stromoch hniezdia chránené druhy vtákov, tzv. dutinové hniezdiče, sovy, ďatle, plúžiky sýkorky…, tiež v týchto stromoch brložia cicavce, plchy, kuny… Takéto stromy sú z pohľadu mnohých druhov živočíchovhotový poklad. Ediné miesto, kde môžu vychovať potomstvo. Lesníci však podľa predpisov na lesnú hospodárku činnosť musia takéto stromy z lesa odstraňovať. A to do konca mája či júna podľa nadmorskej výšky danej lokality. V tom období už prebieha hniezdenie a dutiny v zlomoch sú plné mláďat rôznych druhov živočíchov. Ochranári doteraz nemali tú moc napríklad presunúť termín týchto opatrení na ochranu lesa na jeseň. Nebola vôľa možno pre obdobie jelenej ruje počas ktorej musí byť v lese ticho? Rozumní hospodári sa musia spájať a nie hľadať dôvody ako stavať bariéry, niet inej cesty. Hospodáriť tak, aby čo najmenej trpeli živočíchy vyskytujúce sa v krajine.

Prečo uvedené živočíchy na stavbu dutín vyhľadávajú hlavne suché ihličnaté stromy či listnaté stromy. Je ešte dosť hniezdnych príležitostí pre dutinové hniezdiče?

Je to kôli živici. Ak si ďateľ urobí dutinu v živom ihličnane v ktorom silno prúdi živica neprežije. Živica vytekajúca okolo vletového otvoru mu postupne zalepí peria a dolietal. Čiže buďme pozorní a pozerajme na svet aj zo strany toho druhého.

Čo sa týka dostatku hniezdnych možností, tak môžem s istotou povedať, že do budúcna bude musieť ŠOP-SR pristúpiť ku projektom na podporu hniezdnych možností. Bude potrebné pre vybrané druhy spomenutých vtákov aj dravcov inštalovať hniezdne boxy a hniezdne podložky, to hlavne na tichých lokalitách, kde sa nepredpokladá lesohospodárska činnosť. Najlepšie na miestach kútov lesov pre techniku nedostupných.