Vážení priatelia

vitajte na stránkach venovaných práci pre ochranu prírody.

Naším poslaním je sledovanie vývoja hlavne ohrozených druhov našej fauny. V prvom rade je to praktická druhová ochrana priamo vo voľnej prírode spojená s ochranou vytipovaných stanovíšť.

Na stránke nájdete zaujímavosti zo života zvierat a vtákov. Obrazová dokumentácia trvala mnoho rokov úsilia množstva ľudí, často s odriekaním a nasadením toho najcennejšieho. Všetky zistenia sú na základe dlhoročných pozorovaní  a cielenej  práce v divočine.

Sme neštátnou organizáciou závislou na dobrovoľných príspevkoch od našich prispievateľov. Od výšky vašich darov je priamo úmerne závislý aj rozsah našej práce.

Ďakujeme

Prinavrátenie štyroch mláďat rysov zo ZOO do prírody.

Od roku 1999 do roku 2011 sme postupne získali mláďatá rysov narodených v zajatí. V období počas cca šiestich rokov sme hľadali optimálny spôsob, metodiku ako takéto mláďatá úspešne vrátiť do voľnej prírody. Dovtedy sme ani my ani pracovníci zoo Bojnice a zoo Ostrava nevedeli ako postupovať a či je to vôbec možné.  Viac informácií nájdete pod tlačidlami nižšie.

Film Návrat rysov stiahnete na:

https://gozofinder.com/cse/ulozto/cz?query=N%C3%A1vrat+rysov

Článok
Film
Web projektu

Mapovanie a ochrana Orlov skalných na Orave od roku 1981

Cieľom tohto snaženia viacerých odborníkov bolo zmapovanie počtu hniezdnych párov orlov  skalných na Orave. Zistenie produktivity jednotlivých párov,  počty vyvedených mláďat podľa možností zo vzorky za čo najviac rokov ako to bude možné, pre objektívnosť údajov. Tisícky najazdených aj nachodených kilometrov, tisícky hodín strávených v drsnom počasí horského terénu nám nakoniec poskytli jasný obraz o stave populácie tohto symbolu ako nenahraditeľného druhu nášho ekosystému. Dnes môžeme povedať, že spustenie aktivít na ochranu orlov skalných začalo na poslednú chvíľu, aby tento druh nevymizol z prírody tak ako v iných krajinách napríklad v susednom Česku.

Viac Info
Orol skalný na Slovensku

Video galéria

Viac videí

Podpora voľne žijúcej populácie, divých mačiek v Žilinskom kraji

Do roku 2008 sa divé mačky v Žilinskom kraji prakticky nevyskytovali. Hranica súvislej populácie končila pri juhozápadnej hranici Žilinského kraja v centre Strážovských vrchov.  V spomínanom roku a v nasledujúcom roku 2009 sme prijali ponuku českých ZOO. Naskytla sa možnosť získať spolu 21 divých mačiek a vypustiť ich do slovenskej prírody. Bez váhania sme príležitosť využili. Miesta vypustenia privezených zvierat boli vybraté prakticky v strede Žilinského kraja – Kraľovany, Sklabinský Podzámok. Vedeli sme, že týmto pokusom nie je možné nič pokaziť, len získať, výsledok však bolo ťažké predpokladať.

Už pred realizáciou celej akcie sme spoliehali na dobrú produktivitu mačiek. Mávajú v priemere okolo 3 – 4 mláďat čo by mohlo stačiť na úspešný rast populácie v oblasti, kde tento druh absentuje. Mapovanie divých mačiek vo voľnej prírode je však fyzicky a odborne náročné. Nie je veľa ľudí, ktorých zaujmú menšie stopy. Stopy je najlepšie sledovať na snehu, vhodný sneh na odtlačok stopy je však zriedka kedy. Blatistým plochám sa mačka vyhýba. Preto sme do mapovania zapojili viac ľudí, tiež sme údaje o ich výskyte získavali aj od lesníkov a poľovníkov. Zriedkavé boli aj priame pozorovania z predmetnej oblasti. Hodne pomohli aj video a foto záznamy z foto pascí. Od popisovanej akcie ubehlo už cca 14 rokov, výsledky zistení nám ukázali, že dnes sa mačka divá vyskytuje na celom území Žilinského kraja. Pri vyhodnocovaní nazbieraných údajov sme s potešením zistili, že tieto začali postupne pribúdať a šíriť sa priamo od miest vypustenia divých mačiek, postupne ďalej a ďalej všetkými smermi. Pokus o pomoc divej mačke  ako druhu na území severozápadného Slovenska sa podaril.

Video galéria

Stále tajomné medvede

Sledovanie voľne žijúcej populácie medveďov na strednom Slovensku…

Medvede sú pre množstvo ľudí zaujímavá téma na ktorú dostávame množstvo otázok.  V týchto článkoch sa vám pokúsime predstaviť zaujímavosti z ich života tak ako boli zaznamenané a vyhodnotené ľuďmi, ktorí v ich prirodzenom prostredí strávili množstvo dní a nocí za posledných tridsať a viac rokov.

Zaujímavosti

Video galéria

Viac videí

Duchovia lesov

Najpriliehavejší názov, ktorý sa ku nim hodí. Sú všade okolo nás no uvidieť ich je vzácnosť. Častejšie je pre pozorných návštevníkov lesov možné nájsť len pobytové znaky. Keď sa človek rozhodne venovať sa vlkom naučí sa čítať z týchto pobytových znakov ako z knižky. Ak sa tak rozhodnete rezervujte si na začiatok dvadsať rokov života, päť dní v týždni. Vlky sa dokonale dokážu prispôsobiť podmienkam biotopu ktorý im vyhovuje až do takej miery, že druh vytvára poddruhy. V tomto článku sa povenujeme len našim Karpatským vlkom. Ich správaniu druhu koristi, spôsobe lovu…

Viac

Je jedným z našich najkrajších a najväčších denných motýľov. Jeho výskyt na lokalitách je existenčne závislý na materských rastlinách Rozchodníka bieleho a Rozchodníka veľkého, ktorými sa živia jeho húsenice. Materské rastliny si vyžadujú špecifické stanovištia, ktoré sú ohrozené hlavne zarastaním krovinami. Druhým ohrozujúcim faktorom motýľov je aj ich zber nelegálnymi zberateľmi v rôznych vývojových štádiách. Na základe týchto faktov pristúpila ochrana prírody  s odborníkmi z radov dobrovoľníkov ku cielenému manažmentu na mnohých lokalitách, hlavne výrubom náletov a odstraňovaním napíleného materiálu. Tiež v období od apríla do júla došlo aj ku fyzicko – technickej ochrane lokalít pred zberateľmi a priekupníkmi s týmito nádhernými motýľmi. Pri určovaní druhu sa medzi odborníkmi hovorí o niekoľkých poddruhoch vyskytujúcich sa na území Karpát. Vedci majú dnes voľné ruky uviesť tieto dohady na správnu mieru využitím moderných metód, DNK analýz.

Jasoň červenoo

Parnassius apollo

Rys ostrovid

Ďalší z našich vrcholových predátorov, ktorý je určený na zabezpečenie fungovania vyváženého ekosystému. Rysy zabezpečujú podobnú funkciu ako orly skalné vo vtáčej ríši. Ich potravné spektrum je veľmi pestré a bez nich by tiež neprežili iné druhy napríklad vtáky, ktoré nie sú v zime sťahovavé. Vlky majú tiež nezastupiteľnú no odlišnú funkciu pretože sú viac potravní špecialisti na väčšie druhy koristi. Vrcholové predátory /nepopierajúc ostatné živočíchy, hmyz, pôdny ekosystém/… fungujú nakoniec spoločne a sú neodmysliteľnou  súčasťou jedného vyváženého celku.

Najstarší divý rys

Video galéria

Viac videí

Naše sovy – predmetom nášho sledovania, ochrany a podpory hniezdnych možností v podmienkach severného Slovenska zostalo hlavne šesť druhov našich sov. Ďalšie dva druhy ako plamienka driemavá a kuvik obyčajný sa v Žilinskom kraji vyskytnú len vzácne. Dôvodom je dlhšie trvajúca snehová pokrývka a hlavne zmena hospodárenia s úbytkom starých drevených stavieb hlavne senníkov, ktoré im slúžili aj ako hniezdiská. Zakrývanie vletových otvorov do veží kostolov a pod strechy kaštieľov kvôli holubom a netopierom likvidujú týmto druhom ďalšie šance na úkryt a hniezdenie. O likvidácii starých stromov s dutinami na periférii obcí ani nehovoriac. Riešením situácie do budúcna je inštalácia hniezdnych búdok pod štítmi striech, kde sa nedostane ich predátor na novovzniknutých farmách, ktoré by vyhovovali ekologickým nárokom kuvikov a plamienkam. Po takýchto opatreniach bude možné rozšírenie týchto sov aj na územie Žilinského kraja.

Viac o sovách

Video galéria

Viac videí

Dutinové hniezdiče a iné druhy

Všetky druhy našich ďatlov si pre svoje hniezdenie vytesávajú takmer každoročne nové dutiny. Na tejto činnosti sú existenčne priamo závislé aj ďalšie druhy živočíchov. Aj preto sú ďatle pre náš ekosystém nenahraditeľné, nielen pre zloženie ich potravy ako liečiteľov lesa. Inak povedané, nebyť ďatlov z ekosystému by vymizli druhy ako kuvičky vrabčie, pôtiky kapcavé, holuby plúžiky viaceré druhy sýkoriek…

Článok

SLOVENSKO

Malá a predsa veľká krajina

Leží v Strednej Európe. Slovensko je bohaté na prírodné krásy. Má niekoľko národných parkov. Je to krajina s množstvom hôr na severe a nížinami na juhu. Príroda je na mnohých miestach nezasiahnutá civilizáciou a preto je možné v nej zhliadnuť mnoho zaujímavých živočíšnych  a rastlinných druhov. Slovensko sa okrem prírodných krás môže pochváliť svojou bohatou históriou a najvyšším počtov hradov na svoju rozlohu.

Chcete zažiť neopakovateľnú relaxačnú turistiku v čarovnej Slovenskej prírode

Chcete prispieť na jej zachovanie

ste tu správne

KONTAKTUJTE NÁS
PODPORTE NÁS